Brieven Kalender Water Scouts

ZOMERKAMP WATERSCOUTS 2021

Beste ouders / verzorgers en waterscouts,

Nu er de nodige versoepelingen plaatsvinden is het ook mogelijk om een zomerkamp te organiseren.
Weliswaar is het kort dag tot aan de zomervakantie maar eerder was er geen enkele zekerheid om een
zomerkamp te organiseren. De regels veranderden de laatste weken regelmatig. Dan mochten we weer
gebruik maken van de clubhuizen en twee weken later weer niet. Dit verschilde per veiligheidsregio.
Nu zijn de meeste obstakels vanaf 5 juni opgelost.

HET ZOMERKAMP 2021 WORDT GEHOUDEN VAN 17 T/M 24 JULI.

Het zomerkamp is deze keer in Rotterdam op ons eigen terrein aan de Bergse Voorplas. We hebben onszelf wel een beperking opgelegd. We overnachten niet op het clubhuis maar thuis. Ondanks de versoepelingen moeten we dit doen voor de veiligheid en gezondheid. Het is de bedoeling dat iedereen om 10.00 uur op het clubhuis aanwezig is en ’s avonds om 20.00 uur weer naar huis gaat.

De kampkosten bedragen €90.-. dit is lager dan andere jaren, er wordt niet overnacht en we hebben geen
kosten voor de huur. Over de betaling en andere bijzonderheden wordt u tijdig geïnformeerd. Wilt u onderstaand strookje zo spoedig mogelijk, ingevuld en ondertekend aan uw zoon/dochter meegeven, ook als hij of zij helaas niet mee kan. Graag uiterlijk 19 juni. Mailen mag natuurlijk ook, info@scoutingderuyter.nl

Met vriendelijke groet,
Ruud de Jong, groepsvoorzitter

ZOMERKAMP WATERSCOUTS 2021
Download
2 juni ’21