Algemeen Brieven Corona Kalender Water Scouts

Zomerkamp waterscouts

Beste ouders/verzorgers, Welpen en Waterscouts,

Tot onze grote spijt is het niet mogelijk om ons jaarlijkse zomerkamp door te laten gaan. Het is inmiddels wel toegestaan om kampen te houden maar de strenge regels laten in ons geval geen ruimte om daadwerkelijk een zomerkamp te houden. Zoals bekend was het de bedoeling om het zomerkamp op ons eigen terrein te houden. De verwachting was om met ongeveer 20 personen op kamp te gaan inclusief begeleiding.

HIERONDER STAAT IN HET KORT WELKE KAMPREGELS WE NU MOETEN OPVOLGEN EN DE BEPERKINGEN DIE WE ERVAREN EN NIET OP KUNNEN LOSSEN.

EXTERNE CONTACTEN

Het kamp moet worden gehouden in een zogenaamde “KAMPBUBBEL”.
Dit houdt in dat er niemand het terrein mag betreden uitgezonderd de deelnemers die vanaf het startmoment aanwezig zijn. Eén dag of meerdere dagen later komen is dan ook niet toegestaan. Eerderhet kamp verlaten is wel toegestaan. Dit houdt niet in dat de persoon alsnog terug mag komen en er mag ook niet iemand de open gevallen plaats innemen.
Ouders en andere externen mogen niet in de bubbel.

ACTIVITEITEN

• Activiteiten vinden plaats op afgebakend terrein in de eigen KAMPBUBBEL.
• Activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats in de buitenlucht.
• Wanneer met de Kampbubbel het eigen terrein wordt verlaten, bijvoorbeeld bij een wandeltocht in een rustig natuurgebied, wordt contact met anderen vermeden en WEL 1,5 meter afstand gehouden.
• Vermijd drukte!

DE 1.5 METER AFSTANDREGEL GELDT TIJDENS HET HELE KAMP.

• Op het terrein, in het clubhuis, tijdens het eten en tijdens het varen geldt de 1.5 METER REGEL.
• Uitzondering zijn spel- en sportactiviteiten op eigen terrein.
• Na de activiteit geldt weer de 1.5 METER REGEL.
• Slapen in tenten of clubhuizen is toegestaan maar ook hier geldt de 1.5 METER REGEL.
• Varen mag alleen op water aangrenzend op eigen terrein.

UITJES

Veel zomerkampen kennen één of meerdere uitjes naar plekken waar veel mensen samenkomen. Denk aan een activiteit in een stad of bezoek aan een zwembad, museum, enz.. Dit jaar geldt dat dit NIET is toegestaan: blijf op het eigen terrein.
Vermijd drukte en vermijd zoveel mogelijk het contact met externen.

HYGIENE

Er moet een douche en twee toiletten aanwezig zijn.
De regels van het RIVM moeten worden opgevolgd.

DE BEPERKINGEN DIE WE ERVAREN EN NIET KUNNEN OPLOSSEN.

• Het slapen met de 1.5 METER AFSTAND is moeilijk oplosbaar. Tenten huren of lenen lost het ruimteprobleem niet op.
Dit betekent dat er in een aantal gevallen alleen in een tent geslapen moet worden en in andere gevallen maximaal met twee personen. Zoveel tenten hebben we niet en zoveel tenten passen niet op het terrein.
• Er is dan ook geen speelruimte over die nodig is om spel en sport te doen waarbij de 1.5 METER REGEL niet geldt.
• Eten moet op 1.5 METER AFSTAND. Als we gezamenlijk willen eten moet dat buiten gebeuren. De clubhuizen zijn te klein om met zijn allen te verblijven op 1.5 METER AFSTAND.
• Sport en spel buiten het terrein moet op 1.5 METER AFSTAND.
• Een mobiele douche is al gehuurd. Een tweede toilet huren is erg prijzig en waarschijnlijk op dit moment moeilijk, er staan er veel op campings.
• Vrije tijd biedt niet de kans om samen te praten, te kaarten, enz. ivm. de 1.5 METER REGEL
• Tijdens slecht weer zoals regen of hitte kunnen we niet voldoende onderdak bieden en bij langer slecht weer kunnen we geen uitje doen.

DE KAMPBELEVING.

Een kamp maak je met elkaar tot een succes. Een kamp is samen zijn, samen grote dingen ondernemen, uitjes, soms luieren en kaarten of samen doen wat je zelf wilt. Koken en diensten draaien is ook samen
zijn. Keten in de tent dat mag natuurlijk niet maar is wel leuk.
’s Avonds een beetje bijpraten in de tent. Als het even tegenzit wordt iemand gesteund.
Er ontstaat wederzijds respect. Soms vriendschappen voor het leven.
Je leert de ander in een kamp pas echt kennen.

Onze kampbeleving, samen op kamp, is met de 1.5 meter afstand nauwelijks aanwezig. We zitten dan ook nog “opgesloten” in onze Kampbubbel, kunnen nergens naartoe, alleen op de plas zeilen. Er mag nergens anders aangelegd worden dan op onze eigen steiger. Een ijsje halen is er niet bij.
Je bent zelden samen met wie je samen wilt zijn. Je kan niet ontsnappen uit de 1.5 METER BUBBEL.

Ik voel het een beetje als falen ook al weet ik dat we er ook niet veel aan kunnen doen.
We begrijpen dat het nu even niet kan zoals normaal, maar we balen vreselijk.

Binnenkort zal ik het programma voor de zomervakantie toesturen want we gaan in plaats van het zomerkamp gewoon door met wekelijkse opkomsten!
Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Ruud de Jong, voorzitter

Zomerkamp waterscouts
Download
24 januari ’21