De Groep

Scouting De Ruyter is een Scoutinggroep in Rotterdam Hillegersberg. We zijn een groep met twee speltakken, de Welpen en de Waterscouts.

Scouting biedt jeugd en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding.
Scouting is uitdagen, vriendschap, samenwerken, teamgevoel, creativiteit, spelen en ontdekken. Leren omgaan met elkaar en de natuur. De activiteiten zijn gericht op zelfontplooiing zodat de jeugdleden naarmate ze ouder worden, de begeleiding minder wordt en hun zelfstandigheid toeneemt.

We hebben twee Clubhuizen, voor de welpen de waterscouts. Dan zijn er natuurlijk de boten, je kunt ze vinden op De Vloot.

De clubhuizen, boten, het spel- en kampeermateriaal, samen met het terrein en de omgeving maken dat er voldoende spelmogelijkheden zijn.
De leiding zorgt met passie en inzet het hele seizoen voor uitdagende programma’s, kampen en soms extra lange opkomsten.
Buiten de zaterdagen zijn er ook regelmatig vrijwilligers op het clubhuis te vinden die er voor te zorgen dat de clubhuizen, boten, terrein en materialen in goede conditie blijven.
De leiding van de speltakken bestaat geheel uit vrijwilligers ook de bestuursleden zijn vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.