Privacy Beleid

Scouting Nederland en de aangesloten Scoutinggroepen verwerken persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacybeleid van Scouting Nederland

Lees hier het privacy beleid van Scouting Nederland. Het privacybeleid van Scouting Nederland beschrijft deze informatie en alle zaken omtrent privacy en persoonsgegevens binnen de vereniging.

Privacy beleid Scouting De Ruyter te Rotterdam

Download de geschreven versie van ons privacy beleid

Privacy statement

In het privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door Scouting De Ruyter via het ledenadministratiesysteem Scouts Online (SOL)
van Scouting Nederland. Het privacy statement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

Lidmaatschapsregistratie

De lidmaatschapsregistratie verloopt via het papieren inschrijfformulier. Het inschrijfformulier wordt bewaard door de gegevensbeheerder. De ledenadministratie (gegevensbeheerder) hebben enkel inzicht in deze gegevens. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in Scouts Online. Voor Scouts Online zie het privacy statement op www.scouting.nl/privacy.

Gezondheidsformulieren activiteiten en kampen

Scouting De Ruyter hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook is het voor activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een overnachting of kamp, noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. Voor deze gelegenheden wordt gebruik gemaakt van een gezondheidsformulier die per seizoen dient te worden ingevuld en ingeleverd door de ouders/verzorgers. De ingeleverde gezondheidsformulieren worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten ruimte en niet digitaal geregistreerd. De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor de leiding en het bestuur. Het gezondheidsformulier wordt direct na ontvangst van een geactualiseerd formulier dan wel na uitschrijving direct vernietigd. De begeleiding zal de inhoud van het formulier uitsluitend delen met derden indien er medische noodzaak voor is.

Registratie activiteiten

Voor (groeps)activiteiten en kampen wordt gebruik van aanmeldformulieren afhankelijk van de activiteit wordt er gekozen voor een systeem van aanmelding.

Aanmeldingen voor activiteiten die vanuit Scouting De Ruyter worden georganiseerd geschieden per e-mail of ingevulde en ondertekende aanmeldstrookjes.

Financiële gegevens

Om de financiële administratie te voeren vullen ouder/verzorger tijdens de inschrijving een inschrijfformulier in. Het bestuur heeft op basis van hun toegekende rol in Scouts Online inzicht in de financiële gegevens van de leden.

Contactlijsten

De leiding heeft de beschikking over een fysieke lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van leden en ouders. In geval van nood kan de begeleiding ouders van de jeugdleden zo bereiken. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam en worden in een afgesloten ruimte bewaard. De contactlijsten worden bij elke door de ouder/verzorger mondelinge dan wel schriftelijke wijziging vernieuwd.

(Online) Media & Beeldmateriaal

Scouting De Ruyter plaatst met enige regelmaat foto’s, video’s en of verhalen op de website en Facebook. Scouting De Ruyter maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Scouting De Ruyter en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Toestemming is altijd in te trekken.

Communicatie

Het privacy beleid van Scouting De Ruyter is terug te vinden via www.scoutingderuyter.nl en op te vragen via info@scoutingderuyter.nl.

Datalekken

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het ‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Scouting De Ruyter binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via de secretaris. Conform het privacy beleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.

Het gebruik van cookies en persoonlijke informatie op deze website

Deze website gebruikt enkel functionele cookies voor het inloggen van gebruikers.

Het IP address van gebruikers en ingevoerde informatie voor login pogingen worden bijgehouden en gescande voor kwaadaardig activiteiten om deze website te beschermen tegen aanvallen. Deze informatie wordt maximaal voor 14 dagen opgeslagen.

Deze site wordt gescand voor potentiële malware en lekken door Sucuri’s SiteCheck. Geen persoonlijke informatie wordt naar Sucuri verzonden; echter kan Sucuri wel persoonlijke informatie die publiek gepost is (bijvoorbeeld in comments) vinden tijdens hun scan. Voor verdere informatie, zie Sucuri’s privacy policy.