Algemeen Brieven Corona Uncategorized

CORONAVIRUS UPDATE 2

Beste ouders/verzorgers, Welpen en Waterscouts,

Opkomsten voor de Welpen en de Waterscouts zijn weer mogelijk, maar wel met de nodige beperkingen. De Rijksoverheid en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben beiden regels opgesteld voor sportclubs. Scouting valt ook onder deze regels.

DE REGELS

Voor kinderen t/m 12 jaar geldt géén 1.5 METER regel.
Voor kinderen van 12 jaar of jonger die Waterscout zijn geldt wel de 1.5 METER regel!
Voor 13 jaar en ouder geldt ook de 1.5 METER regel.
Ook voor de leiding onderling en t.o.v. de kinderen geldt de 1.5 METER regel.

Speltakken (Welpen en Waterscouts) mogen niet tegelijk bijeenkomsten houden. Er moet voldoende tijd tussen de opkomsten zitten zodat ze elkaar niet tegenkomen.

Er mag géén gebruik worden gemaakt van de clubhuizen. Alleen het toilet mag worden gebruikt.

Het is niet toegestaan om te bakken en te koken. De groep mag geen eten en drinken uitdelen. Het zelf meenemen van eten en drinken is wel toegestaan. Uitdelen mag niet.

De activiteiten moeten op eigen terrein plaatsvinden.

Bij slecht weer kan er geen bijeenkomst worden gehouden of moeten de kinderen naar huis worden gestuurd (er mag namelijk geen gebruik worden gemaakt van de clubhuizen). De bijeenkomst kan aan de hand van de weersverwachting van te voren worden afgelast.

Tijdens de activiteiten van de Waterscouts moet iedereen zich houden aan de 1.5 METER regel. Het varen met boten mag alleen met 2 personen per boot. De onderlinge afstand in de boot is ook dan 1.5 METER. De afstand tussen de boten moet ook minimaal 1.5 METER zijn. Er mag alleen gevaren worden vanaf de eigen steigers en niet op andere plaatsen worden aangemeerd.

Het is niet toegestaan dat ouders op het terrein komen. Wanneer kinderen worden gebracht en gehaald moeten de ouders meteen weer vertrekken (1.5 METER regel).
De kinderen moeten 5 minuten na het sluiten van de opkomst het terrein hebben verlaten. Als kinderen gezamenlijk naar de Scouting komen geldt onderweg ook de 1.5 METER regel.

De groep heeft een plan ingediend bij de gemeente (verplicht) bij goedkeuring mogen er volgens de regels opkomsten worden gehouden.
Op het niet naleven van de bovenstaande regels staan sancties. De sancties voor een vereniging zijn aanmerkelijk hoger dan de persoonlijke boete van €390.-. Sluiting van de groep behoort dan tot de mogelijkheden.

OPKOMSTEN

Ons voornemen is, bij gelijk blijvend beleid om op zaterdag 6 juni de eerste opkomsten te houden. Wel hebben we enige hoop dat er dan weer wat regels versoepeld zijn. Vooral voor de waterscouts is het bijna ondoenlijk om met slechts 2 personen in een boot iedereen tegelijk te laten varen.

We zullen u tijdig berichten over de exacte opkomsttijden.

EMAILADRESSEN

De groep is in het bezit van de e-mailadressen van de leden/ouders. Niet alle e-mailadressen kloppen. Onze vraag is om het recente e-mailadres van vooral de ouders te sturen naar info@scoutingderuyter.nl Op deze manier kunnen wij makkelijker brieven en mededelingen verspreiden onder de ouders. Per post is een kostbare zaak. De brieven worden nu door ons rondgebracht maar dit is ook erg tijdrovend.
Bij voorbaat dank.

Ik begrijp dat het een hele waslijst met veel beperkingen is en dat de spelmogelijkheden een stuk kleiner zijn dan gewoonlijk. Dit neemt niet weg dat Scouting een belevenis is die door de kinderen gemist wordt. We gaan ons uiterste best doen om ondanks alles, de belevenis, op een aangepaste manier weer terug te brengen bij de kinderen en onszelf. Als we allemaal ons steentje bijdragen kan het “Nieuwe Normaal” weer vervangen worden door normaal zoals we gewend waren.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen, zowel telefonisch (0654734292) of via de mail (info@scoutingderuyter.nl).

Met vriendelijke groet,
Ruud de Jong, voorzitter

CORONAVIRUS UPDATE 2
Download
7 mei ’20